Qui Som?

231917-P28BIL-131

Missió

Millorar les condicions de vida de les persones fomentant el seu apoderament, donant la veu a les minories, des de la sensibilitat dels diferents tipus d’afectivitats i sexualitats no normativitzades i prioritzant els temes relacionats amb aquestes actuacions. Per a dur a termes l’esmentat es faran servir la desconstrucció de les dinàmiques socials sistematitzades, la sensibilització, la denúncia e incidència social, política i institucional; la reflexió, l’observació i el treball col•lectiu conjuntament en xarxa amb altres entitats afins.

230645-P21BWE-90

Visió

La nostra visió és la d’una societat més justa i inclusiva on la pluralitat afectiva, sexual i de gènere estigui plenament acceptada i legitimada, protegida contra la censura i la discriminació, i on cada cop més les persones siguin més autònomes amb una major capacitat crítica.

encara_en_accio

Objectius Generals

1. Oferir espais de participació i socialització orientats a la reflexió i en els quals es fomenti la capacitat crítica.

2. Sensibilitzar la societat, en el seu concepte més ampli, en la pluralitat afectiva, sexual i de gènere.

3. Denunciar les situacions discriminatòries prioritzant aquelles relacionades amb l’orientació afectiva i sexual i identitat de gènere, amb caràcter universal, actuant com a observatori de la realitat del nostre col•lectiu i mantenint una agenda de denúncia planificada.

4. Dur a terme accions d’incidència social, política i institucional amb la finalitat de regular drets i garantir llibertats en matèria d’orientació afectiva i sexual i identitat de gènere.

5. Treballar en col•laboració amb altres organitzacions alineades amb la nostra missió i visió.

6. En queda exclòs tot ànim de lucre.